The Company

Catalogue online 

The Company

Zakład Podzespołów Elektronicznych i Usług Wielobranżowych „Cholemaster” L. W. Cholewa Sp. J. was founded in 1989.

The company produces modern emergency lighting system. IN Polish law an emergency lighting consists on emergency route lighting, high- risk lighting area, anti-panic lighting and reserved lighting.

The emergency lighting systems have got modern construction based on 19’’ module, which gives the opportunity to fulfil any Investor’s request, even the most difficult.

The emergency lighting systems (central batteries) can be used in both small buildings, where for an emergency lighting are being used, for example 12 illuminators with electronically ballasts; and the big one such as: hospitals, shopping centres, producing areas etc.

Central batteries produced by Cholemaster might be used both as an emergency lighting system and as high- risk lighting area system, because any illuminator can be dedicated for proper use (e.g. the operation time).

The system of Cholemaster has high-tech intelligence and unlimited steering any illuminator, so You can steer the lamp whatever You want and, in the same place, the emergency installation is simpler and more transparent.

The IT department created two the most modern and most effective systems, which gives the changing information about the way to escape: the Dedicated Escape System and Dynamic Light System. Both can change the escape terms whatever the fire situation on emergency route is changing (e.g. the emergency route is on smoke or the fire is on the emergency stairwell). Also the systems may be reprogrammed whatever the using of building changes.

The emergency lighting system produced by Cholemaster may consist of all types of emergency lighting in one system, which is visualised by any type of BMS.

The system of central battery produced by Cholemaster company located in Czechowice- Dziedzice fulfils fallowing law regulations:

 • Ustawą o Prawie Budowlanym (Dz. U. nr 80/2003 poz. 718 z późniejszymi zmianami)

 • Dyrektywami Unii Europejskiej: 83/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC, 203941 B, 239082 B

 • Rozporządzeniami:

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563 z 2006r.)

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r.)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r.)

 • Normami:

  PN-EN 61547:2002 "Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej"

  PN-IEC 60364-5-56:1999 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa"

  PN EN 1838:2005 "Oświetlenie awaryjne"

  PN EN 50171:2007 "Niezależne systemy zasilania"

  PN EN 50172 : 2006 "Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego"

  PN EN 50272-2: 2007 "Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych"

  DIN 57 108/VDE 0108/89 "Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen

  NFPA Life Safety Code