O firmie

Zobacz katalog online 

O firmie

Firma Cholemaster oferuje kompleksowe prowadzenie inwestycji pod kątem instalacji oświetlenia awaryjnego, tj.:
Projektowanie w tym także nadzór autorski, audyty, nadzór audytowy, szkolenia dla projektantów i rzeczoznawców ppoż.; Wykonanie instalacji, w tym także remonty, unowocześnienie i zmiany aranżacji istniejących instalacji; Montaż i uruchomienie systemu, w tym także szkolenia dla osób i firm wykonujących instalacji oświetlenia awaryjnego, awaryjnego ewakuacyjnego; Pomoc merytoryczną w trakcie odbiorów instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty dokonujące odbiorów; Opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną nad instalacją, w tym także wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów elektrycznych i pomiarów natężenia oświetlenia

Zakład Podzespołów Elektronicznych i Usług Wielobranżowych „Cholemaster” L. W. Cholewa Sp. J. powstał w 1989 roku.

Firma zajmuje się produkcją nowoczesnych systemów oświetlenia awaryjnego, w skład którego wchodzą: oświetlenie ewakuacyjne: oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o szczególnym zagrożeniu, oświetlenie stref otwartych (antypaniczne) i oświetlenie rezerwowe.

Systemy oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) mają nowoczesną budowę modułową, dzięki czemu spełniają każde, nawet najtrudniejsze wymaganie Inwestora.

Systemy oświetlenia awaryjnego (centralne baterie) wykorzystywane są zarówno w małych obiektach, gdzie do oświetlenia awaryjnego wykorzystywanych jest na przykład 12 opraw oświetlenia ewakuacyjnego z elektronicznym zapłonnikiem; jak i w dużych, wielkopowierzchniowych budynkach użyteczności publicznej, szpitalach, halach produkcyjnych czy przemysłowych.

Centralne baterie produkcji Cholemaster umożliwiają wykorzystanie ich zarówno jako sprzęt zasilający oprawy w oświetleniu ewakuacyjnym jak i równocześnie w oświetleniu bezpieczeństwa, dzięki możliwości dedykowania opraw do konkretnych celów użytkowych.

Systemy centralnych baterii firmy Cholemaster mają możliwość inteligentnego i praktycznie nieograniczonego sterowania każdą oprawą z osobna, dzięki czemu Użytkownik może elastycznie sterować oprawami, przy uproszczeniu instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczeństwa).

Inżynierowie przedsiębiorstwa Cholemaster opracowali dwa najnowocześniejsze i najefektywniejsze systemy sterowania drogą ewakuacyjną: system dedykowanej drogi ewakuacyjnej i system dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego. Oba te systemy umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na drodze ewakuacyjnej (na przykład zadymienie drogi ewakuacyjnej, czy pożar w klatce schodowej). Ponadto dzięki tym systemom możliwe jest dostosowanie warunków ewakuacji do sposobu użytkowania obiektu.

Urządzenia oświetlenia awaryjnego z centralną baterią firmy Cholemaster umożliwiają połączenie wszystkich wyżej wspomnianych typów oświetlenia oraz ich sterowanie poprzez jeden spójny system monitorowany z pozycji dowolnego typu Inteligentnego Zarządzania Obiektem.

Urządzenie centralnego zasilania oświetlenia ewakuacyjnego wyprodukowane w firmie Cholemaster w Czechowicach- Dziedzicach zgodne jest z najstepującymy aktami prawnymi:

 • Ustawą o Prawie Budowlanym (Dz. U. nr 80/2003 poz. 718 z późniejszymi zmianami)

 • Dyrektywami Unii Europejskiej: 83/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC, 203941 B, 239082 B

 • Rozporządzeniami:

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563 z 2006r.)

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r.)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r.)

 • Normami:

  PN-EN 61547:2002 "Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej"

  PN-IEC 60364-5-56:1999 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa"

  PN EN 1838:2005 "Oświetlenie awaryjne"

  PN EN 50171:2007 "Niezależne systemy zasilania"

  PN EN 50172 : 2006 "Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego"

  PN EN 50272-2: 2007 "Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych"

  DIN 57 108/VDE 0108/89 "Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen

  NFPA Life Safety Code

Oferty pracy

Firma Cholemaster poszukuje przedstawicieli handlowych (osób fizycznych i firm) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i Republiki Czeskiej

Zapraszamy do kontaktu